Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Pro žáky ze třídy S4 (skupina p. Hanky), kteří se chystají maturovat z AJ.

Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základní slovní zásobou a gramatickými okruhy.